Intercanvi amb Alemanya

Un grup d'alumnes de 3r i 4t d'ESO participen aquest curs en un intercanvi amb un institut alemany. Schönborn Gymnasium a Bruchsal. Els alumnes alemanys ens visitaran del 8 al 15 de novembre, i els nostres alumnes viatjaran a Alemanya del 3 al 10 de maig del 2018. De ben segur que aquesta experiència serà ben profitosa i enriquidora pels participants i el nostre centre.

Llibres de text curs 2017-18

Llibres de text 2017/18

Batxillerat

El nostre Institut proporciona un grau excel·lent de formació, com ho demostren els resultats obtinguts pel seu alumnat, en una variada oferta d’estudis per a les tres modalitats de batxillerat:

- Científic-Tecnològic
- Humanístic-Social
- Artístic (arts escèniques,
    música i dansa)

Informació de les matèries i itineraris que s'ofereixen:

Relacionat amb aquest currículum l'Institut dissenya un ampli ventall d'activitats complementàries a les activitats regulars a l'aula. Entre d'altres:

- Assistència a obres de teatre
- Participació en premis
    literaris
- Intercanvi amb alumnes
    danesos
- Participació en premis
    de l'àmbit científic
- Activitat d'esquí
- Excursions per l'entorn
    natural
- Actuacions de l'àmbit
    artísitic
- Tallers i xerrades de
    Ciència i fòrum Tricks
- Viatge de BAT a Berlín

Benvinguda

pati institut Claustre

L'Institut va ser inaugurat l'any 1978, sobre l'antic Convent de Sant Francesc. D'aquest últim només se'n conserva el Claustre, actualment en les dependències de l'Arxiu Històric de Tarragona.

Està situat en la Rambla Vella, en ple centre històric de la ciutat, en un lloc privilegiat, proper a les institucions i als principals equipaments culturals, Conservatori de Música, Biblioteca, Teatre Metropol, Palau de Congresos, Escola Municipal de Música, Arxiu Hisòric provincial, Auditori Camp de Mart, Museus, Oasi, sales d'exposicions.

Aquesta proximitat permet expandir l'aula i contextualitzar l'aprenentatge en l'entorn ciutadà.

Línia de treball

La línia de treball que seguim conrea la investigació, l 'adquisició de coneixements i hàbits, i les tècniques d'estudi. Desenvolupa l'esperit crític i la capacitat de discussió i de decisió. Afavoreix actituds de col·laboració, tolerància i solidaritat. Tot això respectant els diferents ritmes evolutius i les capacitats intel·lectuals dels alumnes; i realitzant un seguiment del seu progrés en contacte amb les famílies.

El personatge

pati institut

Es tenen poques dades sobre les primeres etapes de la vida de Lluís Pons d'Icart (1518/20 - 1578) personatge tarragoní que dóna nom al nostre Institut. No es conserva cap retrat ni descripció física del personatge. Trobem els seu bust de pedra en la col·lecció de bustos de la façana de l'Ajuntament de Tarragona, però només és una representació treta de la imaginació de l'escultor vuitcentista Bernat Verderol. Se suposa que devia estudiar lleis a Lleida i que tornà a Tarragona l'any 1545. A partir d'aquest moment ocupà diferents càrrecs, com els de jutge de les apel·lacions de la ciutat i Camp de Tarragona i advocat del capítol de la catedral. També exercí la seva professió particularment. A part de la seva dedicació professional a les lleis, fou historiador i epigrafista. Aquesta faceta de la seva personalitat fou probablement influida per la relació amb el el cavaller Joan de Vallbona, pare de la seva esposa Lucrècia i posseïdor d'antiguitats i propietari de finques on hi havia restes arqueològiques, i per l'accés a la documentació antiga que li reportaven els seus càrrecs i relacions. És l'autor de la primera aproximació arqueològica a la Tarragona romana i són de gran importància les seves descripcions físiques dels monuments romans, molts d'ells desapareguts en l'actualitat. Obres:

  • Libro de las grandezas y cosas memorables de la metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarragona . Escrita originàriament en català, Llibre de les grandeses i coses memorables de l'antiquíssima, insigne i famosa ciutat de Tarragona, 1564, el manuscrit en castellà data dels voltants del 1569. La primera edició, en castellà, es va fer a Lleida el 1572 i l'última, en català, a Barcelona l'any 1984.
  • Catàleg dels arquebisbes de Tarragona. És un arxiepiscopologi ben documentat i escrit en llengua catalana dedicat l'any 1552 al cardenal Gaspar Cervantes.
  • Epigrammata antiquae urbis Tarraconnensis. Compilació d'inscripcions romanes inèdita fins el dia d'avui, però utilitzada pels autors posteriors que han escrit sobre l'epigrafia de Tárraco.

Ubicació