Alumnes de l'escola SBG de Bruchsal visiten Tarragona

Del 8 al 15 de novembre del 2017 ens van visitar 8 alumnes del Schönborn Gymnasium de Bruchsal, Alemanya.  El alumnes van ser acollits per alumnes de 3r i 4t de l’ESO que participen en el programa d’intercanvi  que el nostre institut realitza amb aquesta escola alemanya. Durant aquest setmana els alumnes han pogut participar a les Classes ordinàries amb els companys i així poder veure el dia a dia del nostre institut. També es van organitzar sortides i activitats extraescolars. Van visitar la Tàrraco romana acompanyats per la professora Maite Blay, van fer la tradicional excursió a les platges de Tarragona i, també, van visitar la Barcelona modernista i la basílica de la Sagrada Família. Durant el cap de setmana el alumnes van participar en diverses activitats amb les famílies acollidores. Ha estat una experiència molt  enriquidora i positiva que de ben segur haurà ajudat els alumnes a fer bons amics i a engrescar-se en el viatge a Alemanya  que tindrà lloc del 3 al 10 de maig de 2018.

 

Llibres de text curs 2017-18

Llibres de text 2017/18

Batxillerat

El nostre Institut proporciona un grau excel·lent de formació, com ho demostren els resultats obtinguts pel seu alumnat, en una variada oferta d’estudis per a les tres modalitats de batxillerat:

- Científic-Tecnològic
- Humanístic-Social
- Artístic (arts escèniques,
    música i dansa)

Informació de les matèries i itineraris que s'ofereixen:

Relacionat amb aquest currículum l'Institut dissenya un ampli ventall d'activitats complementàries a les activitats regulars a l'aula. Entre d'altres:

- Assistència a obres de teatre
- Participació en premis
    literaris
- Intercanvi amb alumnes
    danesos
- Participació en premis
    de l'àmbit científic
- Activitat d'esquí
- Excursions per l'entorn
    natural
- Actuacions de l'àmbit
    artísitic
- Tallers i xerrades de
    Ciència i fòrum Tricks
- Viatge de BAT a Berlín

Benvinguda

pati institut Claustre

L'Institut va ser inaugurat l'any 1978, sobre l'antic Convent de Sant Francesc. D'aquest últim només se'n conserva el Claustre, actualment en les dependències de l'Arxiu Històric de Tarragona.

Està situat en la Rambla Vella, en ple centre històric de la ciutat, en un lloc privilegiat, proper a les institucions i als principals equipaments culturals, Conservatori de Música, Biblioteca, Teatre Metropol, Palau de Congresos, Escola Municipal de Música, Arxiu Hisòric provincial, Auditori Camp de Mart, Museus, Oasi, sales d'exposicions.

Aquesta proximitat permet expandir l'aula i contextualitzar l'aprenentatge en l'entorn ciutadà.

Línia de treball

La línia de treball que seguim conrea la investigació, l 'adquisició de coneixements i hàbits, i les tècniques d'estudi. Desenvolupa l'esperit crític i la capacitat de discussió i de decisió. Afavoreix actituds de col·laboració, tolerància i solidaritat. Tot això respectant els diferents ritmes evolutius i les capacitats intel·lectuals dels alumnes; i realitzant un seguiment del seu progrés en contacte amb les famílies.

El personatge

pati institut

Es tenen poques dades sobre les primeres etapes de la vida de Lluís Pons d'Icart (1518/20 - 1578) personatge tarragoní que dóna nom al nostre Institut. No es conserva cap retrat ni descripció física del personatge. Trobem els seu bust de pedra en la col·lecció de bustos de la façana de l'Ajuntament de Tarragona, però només és una representació treta de la imaginació de l'escultor vuitcentista Bernat Verderol. Se suposa que devia estudiar lleis a Lleida i que tornà a Tarragona l'any 1545. A partir d'aquest moment ocupà diferents càrrecs, com els de jutge de les apel·lacions de la ciutat i Camp de Tarragona i advocat del capítol de la catedral. També exercí la seva professió particularment. A part de la seva dedicació professional a les lleis, fou historiador i epigrafista. Aquesta faceta de la seva personalitat fou probablement influida per la relació amb el el cavaller Joan de Vallbona, pare de la seva esposa Lucrècia i posseïdor d'antiguitats i propietari de finques on hi havia restes arqueològiques, i per l'accés a la documentació antiga que li reportaven els seus càrrecs i relacions. És l'autor de la primera aproximació arqueològica a la Tarragona romana i són de gran importància les seves descripcions físiques dels monuments romans, molts d'ells desapareguts en l'actualitat. Obres:

  • Libro de las grandezas y cosas memorables de la metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarragona . Escrita originàriament en català, Llibre de les grandeses i coses memorables de l'antiquíssima, insigne i famosa ciutat de Tarragona, 1564, el manuscrit en castellà data dels voltants del 1569. La primera edició, en castellà, es va fer a Lleida el 1572 i l'última, en català, a Barcelona l'any 1984.
  • Catàleg dels arquebisbes de Tarragona. És un arxiepiscopologi ben documentat i escrit en llengua catalana dedicat l'any 1552 al cardenal Gaspar Cervantes.
  • Epigrammata antiquae urbis Tarraconnensis. Compilació d'inscripcions romanes inèdita fins el dia d'avui, però utilitzada pels autors posteriors que han escrit sobre l'epigrafia de Tárraco.

Ubicació