Equipaments

 • Aules de grup i desdoblament
 • Aules Multimèdia
 • Aula de Música
 • Laboratori de Física i Química
 • Laboratori de Geologia i Biologia
 • Aula d'Idiomes
 • Aula d'Art
 • Aula de Dibuix
 • Aules d'Informàtica
 • Aula de Tecnologia
 • Biblioteca
 • Pista poliesportiva
 • Cantina

Activitats

L'institut organitza al llarg del curs, activitats complementàries que es desenvolupen tant a dins com a fora del reciente escolar.

 • Intercanvis escolars amb Dinamarca i Polònia
 • Concurs literari de Sant Jordi, Miguel de Cervantes i Dia de la Poesia
 • Concerts de Nadal, i de Final de curs
 • Premi d'Investigació Matemàtica
 • Visites culturals per la ciutat
 • Xerrades d'orientació cap a estudis universitaris i professionals
 • Colònies en la natura per al primer cicle de l'educació secundària
 • Setmana blanca
 • Viatge d'estudis a 4t d'ESO i 2n de Batxillerat

Direcció, càrrecs de coordinació i tutories

 • Directora: Adern, Àngels
 • Cap d'Estudis : Elijas, Juan Carlos
 • Secretari : Larrañaga, Rafael
 • Coordinadora Pedagògica: López, Mar
 • Coordinadora primer cicle ESO: Rueda, Patricia
 • Coordinadora segon cicle ESO: Angós, Joana
 • Coordinador ESO : Medina, Quim
 • Coordinador Batxillerat : Albadalejo, Miquel
 • Coordinadora Activitats Extraescolars : Díaz, Montserrat
 • Coordinador Informàtica : Valero, Ricard
 • Coordinació Estada a l'Empresa : Perelló, Teresa
 • Coordinadora LIC: Buj, Carme
 • Coordinador GEP : Jerez, Carlos
 • Coordinador de Riscos Laborals : Muñoz, Àngel
 • Pedagoga terapeuta : Bueno, Mª Paz
 • Cap Departament Castellà : Jarillo, María José
 • Cap Departament Català : Basilio, Isidora
 • Cap Departament Clàssiques : Bou, Esteve
 • Cap Departament Educació Física : García, Carlos
 • Cap Departament Física i Química : Fortuny, Teresa
 • Cap Departament Geografia i Història : Lucena, Antonia María
 • Cap Departament Llengües estrangeres : Badia, Conxita
 • Cap Departament Matemàtiques : Masip, Ramon
 • Cap Departament Artístic: Domingo, M. Carme
 • Cap Departament Tecnologia : Grau, Montse
 • Cap Departament d'orientació: Pérez, Lourdes
 • Cap Seminari de Ciències Naturals : Belló, Delfi
 • Tutora 1 ESO A : Pedret, Sara
 • Tutora 1 ESO B : Boix, Tatiana
 • Tutora 1 ESO C : Caballero, Mònica
 • Tutora PIM : Ayuso, Mª Jesús
 • Tutora 2 ESO A : Vaz, Conchi
 • Tutora 2 ESO B : Pérez, Angústias
 • Tutora 2 ESO C : Casares, Pilar
 • Tutor 3 ESO A : Jérez, Carlos
 • Tutor 3 ESO B : Ferré, Joan Carles
 • Tutora 3 ESO C : Cortés, Eva
 • Tutor 4 ESO A : Giménez, Jaume Manel
 • Tutora 4 ESO B : Hernández, Elisenda
 • Tutor 4 ESO C : Casas, Marcel
 • Tutora 1 BAT A : Izquierdo, Pilar
 • Tutora 1 BAT B : Gavaldà, Rosanna
 • Tutor 1 BAT C : Figueras, Eduard
 • Tutora 1 BAT D : Martínez, Elena
 • Tutor 2 BAT A : Aloguín, Magí
 • Tutora 2 BAT B : Blay, Maite
 • Tutora 2 BAT C : Bara, Rosa